Bæredygtigt byggeri

Møns Feriepark skal kunne certificeres efter den høje certificering, DGNB-guld for at fremtidssikre byggeriet, minimere ressourcespild og sikre et byggeri med høj livskvalitet.

Et bæredygtigt løft af infrastrukturen på Møn

En essentiel del af etableringen af Møns Feriepark bliver at opgradere infrastrukturen på Møn på en bæredygtig måde, så øen kan rumme og nyde godt af flere turister i fremtiden.

En af de løsninger handler om kollektiv transport.

Gratis, eldrevne shuttlebusser vil således transportere gæsterne mellem Møns Klint Feriepark og Stege by, når de f.eks. skal ind til byen for at handle lokale specialiteter eller besøge byens spisesteder.

I videoen kan du høre mere om den bæredygtige løsning med gratis, eldrevne busser mellem ferieparken og Stege by.

Certificeres med DGNB-guld

Bæredygtigt byggeri certificeret efter den internationalt anerkendte DGNB-standard er betegnelsen for byggeri, der lever op til FN’s kriterier for bæredygtighed, i både miljømæssig, økonomisk og social forstand.

Ambitionen fra Cliffs of Denmark, er, at Møns Feriepark skal kunne certificeres med den høje certificering, DGNB-guld. Kriterierne i DGNB er fastlagt af den tyske organisation, Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – men er tilpasset danske forhold. 

I Danmark er det organisationen Green Building Council Denmark, der står for certificeringen. Generelt bidrager DGNB til et bæredygtigt byggeri ved at skabe mere værdi, fremtidssikre byggeriet, minimere ressourcespild og på den måde sikre et byggeri med høj livskvalitet.

Landskabet bevares

Det eksisterende landskab syd for Lindegården, hvor parken skal ligge, består i dag af store opdyrkede marker med levende hegn i et flot terræn mod syd og ned mod vandet. 

For at styrke det bæredygtige i projektet, bevares landskabets smukke variation med flade enge på den lange skrånende grund med et væld af træer og buske. Herudover vil der primært være  grusveje og smalle ride-, cykel- og gangstier, i det høje græs. 

På markerne omkring parken, skal der være fritgående heste, får og køer, som afgræsser områderne. Her opsættes der såkaldte færiste og låger mellem stier og veje, for både at passe på dyrene og feriegæsterne.